Kontrast

"KONKURS WAKACYJNE INSPIRACJE"

Data publikacji: 2010-09-16

Szanowni Pracownicy,

INCO-VERITAS S.A. jest rodziną, którą wiąże praca dla wspólnej organizacji. Dużą część naszego życia spędzamy w pracy wśród kolegów i współpracowników. Celem konkursu jest zachęcenie Państwa do podzielenia się wrażeniami, opowiedzenia w formie zdjęć co nas bawi, porusza, zachwyca, angażuje i inspiruje poza pracą. Chcemy bardziej poznać się nawzajem. Być może odkryjemy ukryte talenty naszych pracowników.

Konkurs trwa od dnia 24 września 2010 r. do dnia 31 października 2010 r. 

W Konkursie mogą wziąć udział wszyscy pracownicy Spółki oraz pracownicy naszych spółek zależnych, aktualnie zatrudnieni. Nie mogą brać udziału w Konkursie osoby, które zajmują się fotografią zawodowo.

Na Konkurs można przesyłać zdjęcia o tematyce związanej z wakacjami, bez względu na to kiedy i gdzie były zrobione, czy są to prace kolorowe czy czarno-białe. Termin nadsyłania prac i formularzy zgłoszeniowych nie może być wcześniejszy niż 24 września 2010 r. i upływa w dniu 31 października 2010 r. Za datę zgłoszenia uważa się dzień wpłynięcia pracy wraz z formularzem zgłoszeniowym.

Prace można przysłać na adres Komisji Konkursowej w Dyrekcji Spółki INCO-VERITAS S.A. ul. Wspólna 25, 00–519 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „Konkurs Wakacyjne Inspiracje”. 
Prace mogą być wysyłane w postaci papierowej, lub też zapisane na nośniku CD lub DVD, a także e-mailem na adres:
komisja@inco-veritas.pl.

Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie do organizatora oryginalnego „Formularza zgłoszeniowego” do dnia 31 października 2010 r. Brak formularza powoduje niemożność wzięcia udziału w konkursie! Formularz możecie Państwo pobrać z naszej strony internetowej lub u osób Wyznaczonych do Kontaktu w poszczególnych lokalizacjach. Za ich pośrednictwem również będzie można przesłać formularz organizatorowi Konkursu – Biuro Polityki Personalnej i Informacji. Można też przesłać go pocztą na adres Dyrekcji Spółki z dopiskiem „Konkurs Wakacyjne Inspiracje” wraz ze zdjęciem lub osobno w przypadku nadesłania zdjęcia e-mailem.

Na odwrocie zdjęcia papierowego lub w opisie folderu na nośniku CD lub DVD, lub nadsyłanego mailem, należy zamieścić następującą informację:  IW 2010 - imię i nazwisko lub pseudonim wskazany w formularzu zgłoszeniowym (jeżeli autor zdjęcia nie chce ujawniać pracownikom swoich danych, to dane te będą znane tylko Komisji Konkursowej), lokalizacja zakładu pracy. 

Zdjęcia biorące udział w konkursie nie mogą być w żaden sposób zmienione.

Do konkursu każdy uczestnik może zgłosić tylko jedno zdjęcie, którego jest autorem i które stanowi własność uczestnika konkursu. Jeżeli na zdjęciu występują osoby inne niż autor zdjęcia, a które mogą być rozpoznane na zdjęciu, konieczne jest informacja o zgodzie tych osób na jego publikację!  Tematyka zdjęć jest dowolna, ale nie może naruszać przyjętych norm obyczajowych, zawierać treści uznawanych za wulgarne, treści pornograficznych czy obscenicznych, lub obrażać uczucia innych osób (szczególnie uczucia religijne) Zdjęcia nie mogą zawierać scen przemocy lub tematów rasistowskich, ani naruszać prawa do prywatności osób trzecich. 

Zdjęcia oceniać będzie Komisja Konkursowa, powołana przez Zarząd Spółki. Skład Komisji podany jest poniżej.

Nagrody w konkursie: 

  • za 1 miejsce  - 750 zł.
  • za 2 miejsce  - 600 zł.
  • za 3 miejsce  - 400 zł.

(od tych kwot zostanie pobrany podatek od osób fizycznych).

Zwycięskie zdjęcia zostaną wyłonione do dnia 15 listopada 2010 r., a laureaci zostaną powiadomieni osobiście o przyznanej nagrodzie do dnia 30 listopada 2010 r.

Wyniki konkursu i nagrodzone zdjęcia zostaną zamieszczone na stronie internetowej. Laureaci będą mogli zamieścić pod swoim zdjęciem dodatkowy komentarz.

Każdy uczestnik wysyłając zdjęcie i formularz zgłoszeniowy na konkurs jednocześnie akceptuje warunki Regulaminu Konkursowego.

Prosimy o zapoznanie się z:

 Skład Komisji Konkursowej:

  • Adam Wierzbicki - Przewodniczący
  • Małgorzata Kowalska
  • Włodzimierz Okoński.
Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce cookie
Jeśli widzą Państwo ten komunikat oznacza to, iż przeglądarka ma wyłączoną obsługę JavaScript.
Do poprawnego działania strona wymaga włączonej obsługi JavaScript. Prosimy przejść do ustawień przeglądarki i aktywować obsługę JavaScript.