Inwestycje w ramach UE

                                 Projekt w trakcie realizacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

 

 Projekt „Opracowanie wzbogacanych mikrobiologicznie formulacji multifunkcyjnych nawozów granulowanych z frakcją organiczną z wykorzystaniem technologii granulacji ciśnieniowej i zamgławiania”

Celem projektu badawczego jest opracowanie nowych formulacji i składowych procesu wytwarzania nowych multifunkcyjnych nawozów organiczno-mineralnych z zaimplementowanymi pożytecznymi mikroorganizmami i aminokwasami. Technologie opracowane w ramach projektu pozwolą na wytwarzanie nawozu posiadającego w sobie wszystkie cechy i funkcjonalności nawozów mineralnych, nawozów organicznych, płynów z pożytecznymi mikroorganizmami i biostymulatorów wzrostu poprzez połączenie w jednej trwałej, wytrzymałej mechanicznie i odpornej na warunki zewnętrzne granuli nawozowej zawierającej składniki organiczne, mineralne, pożyteczne mikroorganizmy, aminokwasy i związki humusowe.

 


 

 

                               Projekt w trakcie realizacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Projekt „Centrum badań organicznych frakcji nawozowych i technologii sanityzacyjnych”

W ramach projektu powstanie Centrum badawcze z laboratoriami, wyposażone w nowoczesny sprzęt i aparaturę specjalistyczną. Będą w nim prowadzone badania nad wykorzystaniem odpadów z produkcji roślinnej, zwierzęcej i przetworzenie ich na cele nawozowe. Bedą prowadzone prace nad technologiami sanityzacji materii organicznej, usuwania patogenów i związków metali ciężkich. Prace zrealizowane w ramach Agendy badawczej umożliwią powstanie nowych formulacji nawozów organicznych i organiczno-mineralnych biologicznie bezpiecznych. Stworzą możliwość szerokiego stosowania nawozów poprawiających strukturę gleby, jakość i wielkość plonowania, dostarczających w jednym zabiegu nawożenia wszystkich potrzebnych składników przez cały okres wegetacji rośliny.

 


GRUPA INCO S.A. w związku z planowanym opracowaniem „Technologii łączenia biopolimerów i implementacji bioskładników jako modyfikatorów poprawiających funkcjonalność, biorozkład i umożliwiających wtórne przetworzenie opakowań" ogłasza postępowanie w trybie zapytania ofertowego na usługę.

Zapytanie ofertowe nr 1

Załącznik do zapytania ofertowego nr 1

 


Projekt w trakcie realizacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

 

Projekt: „Technologia wytwarzania ekologicznych opakowań do żywności z wykorzystaniem probiotyków i ich funkcji stymulatorów biorozkładu polimerów” 

Cel: Projekt zakłada przeprowadzenie pakietów badań nad wykorzystaniem biopolimerów PLA i bio-PET w procesie wytwarzania opakowań do przechowywania i dystrybucji żywności. W wyniku prac projektowych powstanie technologia wytwarzania w pełni biodegradowalnych opakowań, których komponenty z bio-PET oraz z biopolimerów będą uzupełniane mikroorganizmami przyspieszającymi biologiczny rozkład opakowania po zużyciu. W wyniku wdrożenia rezultatów projektu na rynek krajowy i europejski zostaną wprowadzone bezpieczne dla żywności i człowieka opakowania bio-PET i PLA, o skróconym czasie pełnego biologicznego rozkładu.

 

Zapytanie ofertowe nr 01/KGO/GRUPA INCO

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 01/GRUPA INCO

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 


 

Projekt w trakcie realizacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

 

Projekt: "Centrum badań i technologii granulacji i aplikacji mikroorganizmów w strukturach nawozowych".

Celem projektu jest rozbudowa infrastruktury badawczej. Na zakupionych urządzeniach zostaną wykonane pakiety badań nad technologią tworzenia zarodków granul, badania i wybór szczepów mikroorganizmów probiotycznych, badania analityczne substancji recepturowych biopreparatów.

 

 


Inwestycja w trakcie realizacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki: 
Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość

 

Projekt: "Probiotyki w biodegradowalnych wielokomorowych środkach czyszczących".

Celem projektu badawczego jest badanie działania potencjalnych substancji aktywnych i pomocniczych oraz możliwości stosowania probiotyków jako katalizatorów procesów usuwania zanieczyszczeń. Wyniki przeprowadzonych badań pozwolą na  opracowanie receptur  biodegradowalnych środków czyszczących, możliwości wykorzystania najnowszych trendów surowcowych oraz określenie technologii aplikacji biokomponentów i ich uwalniania w procesach usuwania zanieczyszczeń z innowacyjnych kapsuł wielokomorowych. 
Inwestycja związana jest z zakupem instalacji badawczych i ciągów urządzeń laboratoryjnych. Dzięki realizacji projektu badawczego w GRUPA INCO S.A. powstaną nowe miejsca pracy oraz nawiązana zostanie współpraca z JBR.

 

 


 

 

Inwestycja zrealizowana w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

          

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki.
Inwestujemy w Waszą przyszłość.


Projekt  „Wdrożenie serii wielowarstwowych tabletek czyszczących Tab on Tab”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Celem projektu było opracowanie serii wzorniczej wieloskładnikowych tabletek czyszczących Tab on Tab i wdrożenie do przemysłowej produkcji. Receptury i skład opracowane zostały przez zespół badawczo-wdrożeniowy GRUPA INCO S.A. posiadający na swoim koncie kilkanaście projektów wzorniczych wdrożonych do produkcji. 
Inwestycja jest związana z zakupem maszyn i urządzeń do produkcji nowych wyrobów. W wyniku realizacji projektu powstały nowe miejsca pracy w gminie Góra Kalwaria.
Projekt został zakończony.


 


 

 

Projekt zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

 

Projekt „Technologia granulacji ciśnieniowej z wykorzystaniem mikroorganizmów i związków humusowych”

Projekt zakłada przeprowadzenie badań na instalacji pilotażowej w celu opracowania technologii granulacji ciśnieniowej i implementacji w strukturze stałej biopreparatów wapniowych mikroorganizmów probiotycznych i związków humusowych.

W trakcie prób badawczych zostaną dobrane optymalne warunki i procesy granulacji ciśnieniowej oraz zostaną opracowane finalne receptury biopreparatów wapniowych z dodatkami probiotycznymi.

Projekt jest związany z zakupem urządzeń laboratoryjno-badawczych oraz stałych elementów pilotażowej linii technologicznej.

W wyniku realizacji prac rozwojowych w ramach projektu powstaną nowe miejsca pracy oraz zostanie nawiązana współpraca z JBR.

Projekt został zakończony.

 


 

Projekt w trakcie realizacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Fundusze europejskie

 

Projekt „Technologia implementacji, łączenia probiotyków i ekstraktów roślinnych z ekstrakcji nadkrytycznej CO2 w struktury multifunkcyjnego ekopreparatu czyszczącego i myjącego”

Cel projektu: Projekt zakłada przeprowadzenie na instalacji pilotażowej weryfikacji technologii implementacji i łączenia w jednym preparacie multifunkcyjnym probiotyków i ekstraktów roślinnych z ekstrakcji w warunkach nadkrytycznego CO₂

Efekt projektu: W wyniku projektu powstanie zweryfikowana na instalacji pilotażowej technologia implementacji i łączenia bakterii probiotycznych oraz ekstraktów roślinnych pochodzących z ekstrakcji w warunkach nadkrytycznego CO₂ w struktury preparatu czyszczącego w innowacyjnym multifunkcyjnym ekopreparacie czyszczącym zastępującym kilka rodzajów środków czyszczących jednym.

Wartość projektu - 28 929 406,40 zł

Dofinansowanie - 11 571 762,56 zł

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dotyczy oferty 03/2020/KGO/GRUPA INCO

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dotyczy oferty 02/2020/KGO/GRUPA INCO

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dotyczy oferty 01/2020/KGO/GRUPA INCO

Zapytanie ofertowe nr 03/2020/KGO/GRUPA INCO

Zapytanie ofertowe nr 02/2020/KGO/GRUPA INCO

Zapytanie ofertowe nr 01/2020/KGO/GRUPA INCO

Załącznik  nr 3 do zapytania ofertowego nr 01/2020/KGO/GRUPA INCO

Zapytanie ofertowe nr 1

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe nr 2

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert do Zapytania ofertowego nr 2

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe nr 3

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe nr 4

Odpowiedzi na pytania do Zapytania ofertowego nr 4

Odpowiedzi na pytania do Zapytania ofertowego nr 4 część 2

Odpowiedzi na pytania do Zapytania ofertowego nr 4 część 3 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe nr 5

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe nr 6

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe nr 7

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe nr 8

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe nr 9

Zmiana do zapytania ofertowego nr 9

Odpowiedź na pytanie do zapytania ofertowego nr 9

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce cookie
Jeśli widzą Państwo ten komunikat oznacza to, iż przeglądarka ma wyłączoną obsługę JavaScript.
Do poprawnego działania strona wymaga włączonej obsługi JavaScript. Prosimy przejść do ustawień przeglądarki i aktywować obsługę JavaScript.