"ZIMA" druga edycja Konkursu Fotograficznego

Data publikacji: 2011-02-28

Szanowni Pracownicy,
Ogłaszamy II edycję konkursu fotograficznego, której hasło przewodnie to "ZIMA". Konkurs trwa od dnia 1 marca 2011 do dnia 31 marca 2011 r.  W konkursie mogą wziąć udział wszyscy pracownicy aktualnie zatrudnieni w Spółce INCO-VERITAS S.A. i w Spółkach Zależnych.

Osoby zajmujące się fotografią zawodową nie mogą brać udziału w Konkursie. Na konkurs można przesyłać zdjęcia o tematyce związanej z zimą, bez względu na to kiedy i gdzie były zrobione, czy są to prace kolorowe czy czarno-białe. Za datę zgłoszenia uważa się dzień wpłynięcia pracy wraz z formularzem zgłoszeniowym.

Prace można przysłać na adres Komisji konkursowej w Dyrekcji Spółki INCO-VERITAS S.A. ul.Wspólna 25, 00-519 Warszawa, z dopiskiem na kopercie "Konkurs ZIMA". Prace mogą być wysyłane w postaci papierowej lub też zapisane w formacie JPG na nośniku CD lub DVD, a także e-mailem na adres komisja@inco-veritas.pl .

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest przesłanie do organizatora oryginalnego "Formularza zgłoszeniowego" do dnia 31 marca 2011 r. Brak formularza powoduje niemożność wzięcia udziału w konkursie! Formularz zgłoszeniowy jest dostępny poniżej. Można go również otrzymać u osób wyznaczonych do kontaktu w poszczególnych lokalizacjach. Również za ich pośrednictwem będzie można przesłać formularz  organizatorowi konkursu - Biuru Polityki Personalnej i Informacji. Można też przesłąć go pocztą na adres Dyrekcji Spółki z dopiskiem "ZIMA" wraz ze zdjęciem lub osobno w przypadku nadesłania zdjęcia e-mailem.

Na odwrocie zdjęcia lub w opisie folderu na nośniku elektronicznym, należy zamieścić następującą informację: Z 2011 - pseudonim (lub nazwisko), lokalizacja zakładu. 

Do konkursu każdy uczestnik może zgłosić tylko jedno zdjęcie, którego jest autorem i które stanowi własność uczestnika konkursu. Zdjęcia biorace udział w konkursie nie mogą być w żaden sposób zmienione. Jeżeli na zdjęciu występują inne osoby niż autor zdjęcia, konieczna jest informacja o zgodzie tych osób na publikację. 
Tematyka zdjęć jest dowolna, ale nie może naruszać przyjętych norm obyczajowych, zawierać treści uznawanych za wulgarne, treści pornograficznych czy obscenicznych lub obrażać uczucia innych osób.

Zdjęcia oceniać będzie Komisja konkursowa, której skład został powołany przez Zarząd Spółki. 
Zwycięskie zdjęcia zostaną wyłonione do dnia 15 kwietnia br. Laureaci zostaną powiadomieni o przyznanej nagrodzie do dnia 30 kwietnia 2011 r.

Nagrody w konkurskie:

za I   miejsce          -  750 zł
za II  miejsce          -  600 zł
za III miejsce          -  400 zł

Wyniki konkursu i nagrodzone zdjęcia zostaną zamieszczone w tym dziale po zakończeniu konkursu.

Każdy uczestnik wysyłając zdjęcie i formularz zgłoszeniowy na konkurs jednocześnie akceptuje warunki Regulaminu Konkursowego (do pobrania poniżej).

Materiały do pobrania:
1. Regulamin Konkursu
2. Formularz zgłoszeniowy

Skład Komisji konkursowej:
1. Adam Wierzbicki  - Przewodniczący
2. Małgorzata Kowalska - Członek
3. Włodzimierz Okoński - Członek

Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce cookie
Jeśli widzą Państwo ten komunikat oznacza to, iż przeglądarka ma wyłączoną obsługę JavaScript.
Do poprawnego działania strona wymaga włączonej obsługi JavaScript. Prosimy przejść do ustawień przeglądarki i aktywować obsługę JavaScript.